Werkwijze

Werkwijze
Het leven dat je leidt kun je zien als een film: hoe acteer je? Hoe ga je om met jouw onbalans? Ik houd mensen een spiegel voor, durf kritische vragen te stellen en creƫer zelfinzicht. Waarom doe je de dingen zoals je ze doet en waar ligt jouw eigen kracht? Dit zelfinzicht leidt tot de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op emoties die je voelt. Als je invloed hebt op je eigen emoties, dan heb je meer veerkracht. Je kunt dan zelf bepalen hoe je wilt handelen in situaties die je lastig vindt.
Mijn kracht ligt in de een op een-relatie, maar ook in het feit dat ik meerdere kanten van een vraagstuk begrijp. Mijn verleden in de scheepvaart, maar ook mijn vroegere werk bij bedrijven als Akzo Nobel en Noordhoff, hebben me geleerd om naar de bedrijfsmatige kant te kijken. Aan de andere kant zorgen mijn karakter en mijn studie Positieve Psychologie ervoor dat ik een sterke focus heb op de persoonlijke kant van een verhaal. Deze twee invalshoeken maken dat ik nuchter en objectief naar een situatie kijk en realistisch te behalen doelen stel.